Decyzje podejmowane w postępowaniu administracyjnym, w tym w procesie inwestycyjnym, wymagają świadomości bieżących uwarunkowań i pewnego poruszania się w obszarze dynamicznych zmian legislacyjnych.


szkolenia

od 2016 r. prowadzę personalizowane szkolenia z zakresu prawa budowlanego, postępowania administracyjnego i dostępu do informacji publicznej
zaufały mi m.in.: organy administracji publicznej, Izba Architektów RP, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, biura projektowe, firmy szkoleniowe

opinie

analizuję i oceniam administracyjnoprawne aspekty procesu inwestycyjnego, przygotowuję wszelkie pisma procesowe (wnioski, odwołania, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i odpowiedzi na nie), opiniuję zasadność weryfikacji rozstrzygnięć w trybach nadzwyczajnych (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania)

doradztwo

wspieram uczestników postępowań administracyjnych na każdym ich etapie, współpracuję z projektantami w zakresie możliwości optymalnej realizacji inwestycji, reprezentuję strony postępowań przed organami administracji publicznej, pośredniczę w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy dobrosąsiedzkiej
(c)2022-2024, Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Michał Bursztynowicz