17 Luty 2024, 22:43

Wraz z Wolters Kluwer zapraszam na szkolenie online „Zmiana warunków technicznych budynków od 1 kwietnia 2024 r.”, które odbędzie się 23 lutego 2024 r. o godz. 10:00. Szczegóły i zapisy w karcie szkolenia.

W dniu 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana przepisów ma na celu przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli, jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach.


(c)2022-2024, Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Michał Bursztynowicz