13 Czerwiec 2024, 16:29

W imieniu swoim i Ośrodka Wspierania Administracji Lokalnej (OWAL) zapraszam na szkolenie online - „Postępowanie administracyjne dla początkujących", które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-15:00.

Szczegóły i informacja o zapisach na www.owal.edu.pl.


11 Czerwiec 2024, 09:55

W imieniu swoim i Ośrodka Wspierania Administracji Lokalnej (OWAL) zapraszam na szkolenie online - „Cyfryzacja procesu inwestycyjnego", które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-14:00.

Szczegóły i informacja o zapisach na www.owal.edu.pl.


4 Czerwiec 2024, 16:20

Wraz z Wolters Kluwer zapraszam na szkolenie online „Nowe obowiązki inwestorów i organów nadzoru budowlanego w świetle zmienionych przepisów RWT”, które odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00. Szczegóły i zapisy w karcie szkolenia.

W dniu 1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednym z założeń zmian jest walka z patodeweloperką, choć pod pojęciem tym należy raczej rozumieć nałożenie na inwestorów, zwłaszcza deweloperów, nowych obowiązków w zakresie projektowania i budowy budynków, a także urządzeń budowlanych. Nowe obowiązki inwestorów w powyższym zakresie to również nowe kompetencje m.in. organów nadzoru budowlanego.


28 Maj 2024, 22:38

W imieniu swoim i Ośrodka Wspierania Administracji Lokalnej (OWAL) zapraszam na szkolenie online - „Pozwolenie na budowę i zgłoszenie", które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-15:00.

Szczegóły i informacja o zapisach na www.owal.edu.pl.


20 Maj 2024, 16:23

W imieniu swoim i Ośrodka Wspierania Administracji Lokalnej (OWAL) zapraszam na szkolenie online - „Stop patodeweloperce i inne przepisy warunków technicznych", które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. w godzinach 9:00-14:00.

Szkolenie obejmuje przede wszystkim zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

Szczegóły i informacja o zapisach na www.owal.edu.pl.


(c)2022-2024, Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Michał Bursztynowicz